slovenščina

Slovenščina [slovénščina] / [sloˈʋenʃtʃina] je združeni naziv za uradni knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, ki jih govorijo ali so jih nekoč govorili Slovenci. Govori ga okoli 2,5 (dva in pol) milijona govorcev po svetu, od katerih jih večina živi v Sloveniji. Glede na število govorcev ima razmeroma veliko narečij. Slovenščina je zahodni južnoslovanski jezik in eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino. Za zapisovanje slovenskega jezika se danes uporablja gajica, pisava imenovana po Ljudevitu Gaju, ki jo je priredil po češkem črkopisu.
Slovenska gajica se imenuje slovenica. Pišemo jo od marčne revolucije 1848. Do takrat smo uporabljali bohoričico.
Slovenščina je državni jezik v Sloveniji in uradni jezik Republike Slovenije, kot je zapisano v 11. členu Ustave Republike Slovenije.

Oglejte si več na Wikipedia.org
  1. macuros

    Info Črkovalnik (spelling) za slovenščino (Office za Mac)

    Črkovalnik za slovenščino za Microsoft® Word for Mac Version 16.56 (21121100). Najprej si prenesite KombiniraniSlovar.dic datoteko tukaj: 26.26 MB file on MEGA (vir) Lahko jo poljubno preimenujete, ampak mora ostati končnica .dic. Lokacija prenešene datoteke Prenešeno datoteko kopirajte...
  2. macuros

    Info Črkovalnik za slovenščino za Mac (Spell-checker)

    Črkovalnik deluje v Applovih pisarniških programih (npr. Pages) in nekaterih drugih aplikacijah: Mail, TextEdit, Notes, Reminders, ... Predvsem v privzetih Mac aplikacijah. Za črkovalnik v Wordu si oglejte to temo: Info - Črkovalnik (spelling) za slovenščino (Office za Mac) Prenesite jezikovni...
Na vrhu